kurs pomiary elektryczne

Kurs pomiary elektryczne – prosta droga do atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu

Kurs pomiary elektryczne – prosta droga do atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu

Od osób zajmujących się zawodowo eksploatacją lub dozorem sieci energetycznych wymagane jest posiadanie świadectwa potwierdzającego ukończenie kursów w zakresie pomiarów elektrycznych. Ze względu na specyfikę dziedziny, która bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem użytkowników urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych wszyscy, którzy owe bezpieczeństwo mają zapewnić powinni posiadać gruntowną wiedzę teoretyczną oraz szereg umiejętności praktycznych.

Kurs pomiary elektryczne – adresaci szkoleń

Kursy skierowane są przede wszystkim do osób już zatrudnionych lub zamierzających aplikować w przyszłości na stanowiska związane z dokonywaniem prac kontrolnych i pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Wykonywane pomiary mogą dotyczyć urządzeń wytwarzających energię i przetwarzających ją, instalacji przesyłowych oraz wszelkich urządzeń zużywających energię elektryczną.

Kurs pomiary elektryczne https://szkolenia-emka.pl/szkolenia/pomiary-elektryczne/ w zakresie podstawowym nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego ani bogatego doświadczenia zawodowego zdobytego w pracy elektryka. Udział w szkoleniu umożliwia spełnienie jedynie dwóch warunków:
• Pełnoletniość – ukończone 18 lat,
• Wykształcenie minimum podstawowe.
Osoby, które już kiedyś taki kurs odbyły powinny skorzystać ze szkoleń odnawiających (co pięć lat).

Program kursu pomiary elektryczne

Tematyka zajęć prowadzonych podczas szkoleń z zakresu pomiarów elektrycznych obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne. Dla osób początkujących bez wykształcenia kierunkowego program jest bardziej rozbudowany i wymaga więcej godzin nauki, niż dla osób odnawiających uprawnienia, szczególnie tych, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe.

Podczas szkolenia wykładowcy – najczęściej wysokiej klasy specjaliści z długoletnią praktyką zawodową zapoznają kursantów z zagadnieniami z następujących obszarów:

  • Normy i przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów,
  • Sieci i instalacje elektryczne – podstawowe informacje,
  • Pomiary elektryczne – rodzaje, mierniki elektryczne, metody pomiaru, zakres i częstotliwość pomiarów,
  • Zasady wykonywania pomiarów:
   – rezystencji izolacji,
   – rezystencji uziemień,
   – ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych,
   – skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych, w tym wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
   – rezystywności gruntów,
   – poprawności działania urządzeń elektroenergetycznych,
  • Dokumentowanie prac pomiarowych – sporządzanie protokołów.

Część teoretyczna uzupełniona jest praktycznym działaniem pod nadzorem doświadczonych praktyków. W tej części szkolenia kursanci poznają działanie nowoczesnych rozdzielnic oraz przeprowadzają ćwiczenia z różnego rodzaju miernikami.

Zakończeniem kursu jest egzamin, a jego pozytywne zaliczenie stanowi podstawę do wydania Świadectwa Kwalifikacyjnego, które jest zgodne z regulacjami ustanowionymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Taki dokument uprawnia do zajmowania stanowisk wymagających uprawnień w zakresie pomiaru elektrycznego na terenie Polski oraz wszystkich innych członków Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Magaziness Author

Magaziness Author Subtitle

Magaziness

An elegant and minimalistic theme, which is predominantly designed for a web news portal and magazine with an immense research on contemporary online newspapers. With the help of available customizer options and widgets, you can implement layouts as a trending news journals, modern fashion magazine, travel blogging & magazine, clean and minimal news sites, blogging site and even more. The theme is SEO friendly with optimized codes and awesome supports.

M7 Social

M7 Social Subtitle

Social menu is not set. You need to create menu and assign it to Social Menu on Menu Settings.