Drugi dzień wysokiej wody (foto)

7 października 2007 1 przez

Dzisiejszej nocy w południowej części województwa zanotowano opady rzędu 80l/m2, co spowodowało gwałtowny przybór wód na bieszczadzkich dopływach Sanu oraz w górnej części rzeki Wisłok (Rzeszów).

W związku z zaistniałą sytuacją ogłoszono alarm powodziowy na Zaporze Solina – dopływ śr. 900 m3, odpływ 400 m3 oraz powiatach bieszczadzkim, leskim i sanockim. W dniu dzisiejszym wszystkie zbiorniki wodne pracują zgodnie z instrukcją.

Zaistniała sytuacja jest sytuacją rozwojową, przy prognozowanej dalszej niekorzystnej sytuacji hydrologiczno –meteorologicznej.

Policja i straż pożarna prowadzą działania zabezpieczające i związane z usuwaniem skutków powodzi w około 60 miejscach wystąpienia zagrożeń.

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego zbiera z gminnych ośrodków pomocy społecznej informacje o stratach poniesionych przez mieszkańców gmin w celu przygotowania pomocy w postaci zasiłków celowych dla najbardziej potrzebujących z rezerwy MSWiA.

Kuratorium Oświaty jest w bieżącym kontakcie z organizatorami wczasów, obozów i kolonii dla dzieci zwłaszcza usytuowanych na terenach zagrożonych zalaniem i przygotowuje – w razie wystąpienia takiej potrzeby – pomieszczenia zastępcze w szkołach położonych poza zagrożonymi terenami.

Wojewoda apeluje do organizatorów i uczestników obozów, spływów wodnych, wędkarzy, aby nie lekceważyli zagrożenia związanego niespodziewanym, nagłym przyborem wody na małych potokach, strumykach i rzeczkach. Tak się stało w pobliżu miejscowości Dydnia, gdy wezbrane wody odcięły drogę ucieczki biwakującym tam turystom, których ewakuowano z miejsca obozowania.

Wojewoda Podkarpacki udał się do Sanoka aby osobiście na miejscu ocenić rozmiary strat wyrządzonych przez powódź oraz spotkać się z powiatowym sztabem zarządzania kryzysowego.

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno – meteorologiczną Wojewoda Podkarpacki ogłosił alarm przeciwpowodziowy w części województwa podkarpackiego w powiatach: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, strzyżowski, krośnieński, jasielski, rzeszowski, przemyski, m. Krosno, m. Przemyśl, m. Rzeszów, a pogotowie przeciwpowodziowe w powiatach: dębicki, łańcucki, jarosławski, leżajski, mielecki, niżański, przeworski, ropczycki, stalowowolski.

Zobacz zdjęcia z powiatu mieleckiego

Zobacz zdjęcia

PC

News odtworzony z archiwalnej strony.