Skuteczne sposoby motywowania pracowników

Skuteczne sposoby motywowania pracowników

4 stycznia 2019 2 przez

Uśmiechnięci pracownicy, chętnie współpracujący ze sobą, a także kreatywnie pracujący na rzecz swojego pracodawcy – wydaje się, że jest to nieosiągalny ideał. Taka załoga jest bardzo pożądana w restauracji, ponieważ od atmosfery w pracy zależy sukces obiektu gastronomicznego. Stworzenie i utrzymanie doskonałych relacji pomiędzy pracownikami a gośćmi oraz podtrzymywanie wysokiej motywacji do pracy jest jak najbardziej możliwe do osiągnięcia, kiedy kadra managerska efektywnie wykorzystuje oprogramowanie dla gastronomii. Dzięki temu jest skuteczne motywowanie pracowników.

Skuteczne motywowanie pracowników – systemem dodatków do wynagrodzenia?

Najprostszym, ale najbardziej skuteczne motywowanie pracowników jest oczywiście system premii i nagród, uzależnionych od wyników pracy oraz od zaangażowania w swoje zadania na rzecz pracodawcy. Do prawidłowego i uczciwego w stosunku do pracownika naliczania dodatków finansowych, które są powiązanie z wydajnością, większą sprzedażą, a zatem z większym zaangażowaniem w pracę, można z powodzeniem zastosować oprogramowanie dla gastronomii, które jest dostępne pod adresem https://gastro.pl/jak-motywowac-pracownikow-w-restauracji/. Będzie ono na podstawie wszystkich danych o sprzedaży każdego pracownika tworzył uczciwy i dokładny obraz efektywności, a w rezultacie pracodawca może wytypować najlepiej pracujące osoby oraz je odpowiednio wynagrodzić.

Doskonałym sposobem na podniesienie skuteczności motywacji pracowników jest wprowadzenie różnego rodzaju konkursów związanych z ich pracą, takich, jak najwyższa sprzedaż w miesiącu, stworzenie najlepszej receptury na danie lub napój. Rodzaj i przedmiot, którego dotyczy taki konkurs, zupełnie nie jest istotny, najważniejsze jest stworzenie pracownikom możliwości zdrowej rywalizacji, a przez to jeszcze lepszej motywacji do pracy. Co za tym idzie – lepsza efektywność pracy. Do rozliczania tego typu współzawodnictwa również można wykorzystać dobre oprogramowanie dla gastronomii, które w specjalnej zakładce dla pracowników, uwzględni i przeanalizuje pełne dane o wkładzie pracy oraz końcowych efektach poszczególnych zatrudnionych osób.

Czy nagrody i dodatki pieniężne są najważniejsze w skutecznym motywowaniu pracowników do lepszej pracy?

Oczywiście różnego rodzaju bonusy finansowe, podwyżki, premie czy nagrody są bardzo ważne. Osoby zatrudnione powinny możliwie jak najlepiej zarabiać, ale jednak strona finansowa pracy nie jest jedyną sferą, od której zależy dobra atmosfera w miejscu pracy. Dobre relacje między pracownikami, chęć do współpracy zdecydowanie przekłada się na zadowolenie gości przebywających w restauracji oraz sprawia, że chcą oni wracać w przyjazne miejsce.

Dlatego warto wprowadzić dodatkowe elementy wpływające na skuteczne motywowanie pracowników. Bardzo dobrym sposobem, przynoszącym świetne rezultaty są szkolenia, ponieważ dzięki nim pracownicy rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Jest to ogromna korzyść zarówno dla nich, jak i dla pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji bardzo dobrze motywuje do jeszcze bardziej wydajnej pracy. Dobrym rozwiązaniem jest unikanie zbyt dużej rotacji pracowników. Wtedy kwalifikacje zdobywane przez pracowników de facto przepadają na rzecz innej firmy.

Dodatkowymi elementami motywacyjnymi zatrudnionych w restauracji osób mogą być różnego rodzaju akcje integracyjne, które wpływają bardzo pozytywnie na relacje pomiędzy członkami zespołu pracowniczego. Można organizować wspólne posiłki oraz spotkania w różnych ciekawych miejscach, gdzie pracownicy mogą się zrelaksować oraz razem spędzić trochę czasu poza miejscem pracy. Skuteczne motywowanie pracowników jest podejście indywidualne – docenianie wyróżniającej się osoby poprzez pochwały na forum, a sprawianie drobnych upominków na urodziny także jest miłym gestem w stosunku do zatrudnionych pracowników. W prkatyce wykorzystywanie oprogramowanie dla gastronomii pozwoli nam odpowiednio balansować przy nie przedobrzyć a także nie zdemotywować.

Dowiedz się więcej jak powinno wyglądać zarządzanie w gastronomii.