Kurs na pomiary elektryczne – prosta droga do atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu

Kurs na pomiary elektryczne – prosta droga do atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu

4 maja 2020 2 przez

Kurs na pomiary elektryczne – prosta droga do atrakcyjnego i dobrze płatnego zawodu. Od osób zajmujących się zawodowo eksploatacją lub dozorem sieci energetycznych wymagane jest posiadanie świadectwa potwierdzającego ukończenie kursów w zakresie pomiarów elektrycznych. Ze względu na specyfikę dziedziny, która bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem użytkowników urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych wszyscy, którzy owe bezpieczeństwo mają zapewnić powinni posiadać gruntowną wiedzę teoretyczną oraz szereg umiejętności praktycznych.

Kurs pomiary elektryczne – adresaci szkoleń

Kursy z pomiarów elektrycznych skierowane są przede wszystkim do osób już zatrudnionych lub zamierzających aplikować w przyszłości na stanowiska związane z dokonywaniem prac kontrolnych i pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Wykonywane pomiary mogą dotyczyć urządzeń wytwarzających energię i przetwarzających ją, instalacji przesyłowych oraz wszelkich urządzeń zużywających energię elektryczną.

Kurs pomiary elektryczne https://szkolenia-emka.pl/szkolenia/pomiary-elektryczne/ w zakresie podstawowym nie wymaga posiadania wykształcenia kierunkowego ani bogatego doświadczenia zawodowego zdobytego w pracy elektryka. Udział w szkoleniu umożliwia spełnienie jedynie dwóch warunków:

 • Pełnoletniość – ukończone 18 lat,
 • Wykształcenie minimum podstawowe.

Osoby, które już kiedyś taki kurs z pomiarów elektrycznych odbyły powinny skorzystać ze szkoleń odnawiających (co pięć lat).

Program z kursu na pomiary elektryczne

Tematyka zajęć prowadzonych podczas szkoleń z zakresu pomiarów elektrycznych obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz szkolenie praktyczne. Dla osób początkujących bez wykształcenia kierunkowego program jest bardziej rozbudowany i wymaga więcej godzin nauki, niż dla osób odnawiających uprawnienia, szczególnie tych, które posiadają wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe.

Podczas szkolenia wykładowcy – najczęściej wysokiej klasy specjaliści z długoletnią praktyką zawodową zapoznają kursantów z zagadnieniami z następujących obszarów:

 • Normy i przepisy prawne obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów,
 • Sieci i instalacje elektryczne – podstawowe informacje,
 • Pomiary elektryczne – rodzaje, mierniki elektryczne, metody pomiaru, zakres i częstotliwość pomiarów,
 • Zasady wykonywania pomiarów:
  – rezystencji izolacji,
  – rezystencji uziemień,
  – ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych,
  – skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych, w tym wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
  – rezystywności gruntów,
  – poprawności działania urządzeń elektroenergetycznych
 • Dokumentowanie prac pomiarowych – sporządzanie protokołów.

Część teoretyczna uzupełniona jest praktycznym działaniem pod nadzorem doświadczonych praktyków. W tej części szkolenia kursanci poznają działanie nowoczesnych rozdzielnic oraz przeprowadzają ćwiczenia z różnego rodzaju miernikami.

Zakończeniem kursu na pomiary elektryczne jest egzamin, a jego pozytywne zaliczenie stanowi podstawę do wydania Świadectwa Kwalifikacyjnego, które jest zgodne z regulacjami ustanowionymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Taki dokument uprawnia do zajmowania stanowisk wymagających uprawnień w zakresie pomiaru elektrycznego na terenie Polski oraz wszystkich innych członków Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

Dowiedz się więcej jak wygąda egzamin z kursu SEP.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kursami elektryka bądź szkoleniami, to zapraszam do zapoznania się ze szkoleniami na wózki widłowe.