Koniec Radia Puls FM?

10 lutego 2008 2 przez

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła procedurę cofnięcia koncesji na nadawanie Radiu Puls FM z Mielca. Powodem ma być naruszenie zasad koncesji.

Radiem Puls FM KRRiT zajmowała się na swym zwyczajnym posiedzeniu 3 lipca. Podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wycofania koncesji na nadawanie mieleckiej stacji radiowej Puls FM. – Podstawą tego postępowania są przepisy zawarte w art. 38 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji – informuje w komunikacie prasowym Anna Szydłowska, Dyrektor Departamentu Prezydialnego KRRiT.
O co chodzi? Zapisy tej ustawy w wspomnianych fragmentach mówią między innymi o rażącym złamaniu warunków koncesji oraz o nieusunięci wad pomimo wezwania przewodniczącego KRRiT. Miesięcznik Press w swoim serwisie internetowym poinformował, że Puls FM zalega przede wszystkim z opłatami za prawa autorskie.
Anna Szydłowska przekazując informację o sprawie mieleckiego radia popełniał kolosalny błąd. Dyrektor Departamentu Prezydialnego KRRiT popisała się sporą nierzetelnością pisząc, że postępowanie cofnięcia koncesji dotyczy stacji o nazwie Plus FM, a nie Puls FM. Takiego nadawcy w Mielcu nie ma.
Jeśli taki sam zapis figuruje na decyzji KRRiT może stać się to powodem do unieważnienia tego postanowienia i szansą przedłużenia funkcjonowania Radia Puls FM. Koncesja przyznana kilka lat temu wygasa z końcem roku, stacja walczy o jej przedłużenie.
(cyn)

News odtworzony z archiwalnej strony.