Harcerze pomogli rówieśnikom z Białorusi

25 października 2008 1 przez

Po raz kolejny członkowie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Łańcucie realizowali podjęte zadanie niesienia pomocy polskim harcerzom na Białorusi.

– W 2008 roku – w roku Olgi i Andrzeja Małkowskich, twórców Harcerstwa Polskiego – 60 kręgów na 155 działających, w Dniu Myśli Braterskiej przekuło hasło Braterstwo w Czyn, pod hasłem Pomocna Dłoń – przekazuje odpowiedzialny za realizację zadania Kierownik Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej GK ZHP hm. Andrzej Miłkowski.
Akcję miały realizować przede wszystkim kręgi harcerskiej starszyzny. Ale w Łańcucie było inaczej. Włączyli się do niej wszyscy członkowie ZHP, także ci młodsi. – Szczególne podziękowanie składamy 60 kręgom i instruktorom indywidualnym wymienionym w załączniku, dla których Idea Braterstwa – jest Braterstwem, co udowodnili przez realizację Zadania Pomocna Dłoń oraz Kręgowi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Więź z Łańcuta który zaprosił do realizacji wspólnego harcerskiego zadania drużyny harcerskie i gromady zuchowe Hufca Łańcut – dodaje Andrzej Miłkowski.
Zbierano pieniądze. Za pozyskane fundusze udało się zakupić podręczniki programowo – metodyczne dla drużyn harcerskich jak i dla gromad zuchowych, śpiewniki, znaczki zuchowe, krzyże harcerskie wraz z legitymacjami, regulaminy stopni harcerskich i sprawności i inne pomoce np. z pionierki obozowej, terenoznawstwa.
– Potrzeby są duże. Nadal liczymy na Kręgi, których zabrakło w realizacji wspólnego zadania – informuje Miłkowski.
(cyn)

News odtworzony z archiwalnej strony.