Jak sprawdzić, w jakiej sieci działa telefon?

Jak sprawdzić, w jakiej sieci działa telefon?

25 lutego 2021 2 przez

Istnieją różne możliwości sprawdzenia, w jakiej sieci działa telefon. Zweryfikowanie operatora może się okazać bardzo przydatne, zwłaszcza w przypadku prób nawiązywania połączeń z wieloma numerami. Taka sytuacja ma miejsce w ramach contact center, gdzie podstawowym medium kontaktu firmy z klientem jest właśnie telefon.

W jakiej sieci działa telefon?

Zgodnie z obowiązującą ustawą, za przydzielanie numeracji odpowiada Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Operatorzy mogą uzyskać przydział na podstawie wniosku złożonego do UKE, co jest regulowane odpowiednim rozporządzeniem. Do końca 2004 roku numery telefonów komórkowych były na stałe przypisane do sieci. Poszczególni operatorzy mieli wówczas przydzielone całe pule numeracyjne, oddzielone zwykle trzema pierwszymi cyframi numeru. Ich znajomość pozwoliła na natychmiastowe stwierdzenie, w jakiej sieci działa dany telefon. Pod koniec 2004 roku w większości krajów Unii Europejskiej wprowadzono prawo abonenta do zachowania swojego numeru, a także jego przeniesienia do innego operatora. W praktyce przestał on należeć do sieci i stał się własnością klienta.

Jak sprawdzić w jakiej sieci działa telefon?

Połączenia między abonamentami realizowane są przez centrale telefoniczne, które poza inicjacją muszą również ustalić obsługiwane sieci. W tym celu komunikują się między sobą, wykorzystując do tego odpowiednią sygnalizację. Jednym ze sposobów na sprawdzenie sieci, w której działa telefon, jest zweryfikowanie operatora GSM w internecie. Obecnie taką funkcję oferuje bardzo wiele stron, jednak nie zawsze zapewniają one dokładne wyniki. Większą efektywność posiada HLRhttps://focustelecom.pl/hlr/ – Rejestr Abonamentów Macierzystych, który jest istotnym elementem infrastruktury telekomunikacyjnej .

Rola HLR i o jej funkcji w contact center

W sieciach telefonii komórkowej, funkcja HLR służy do przechowywania informacji o abonentach. Funkcja ta stanowi część systemów contact center oraz programu do call center, umożliwiając sprawdzanie poprawności i aktywność numerów znajdujących się w Rejestrze za pomocą oprogramowania do zarządzania komunikacją. Rola HLR polega w tym przypadku na automatycznym lub ręcznym sprawdzaniu pojedynczych rekordów i całych baz danych. Taka rola jest bardzo przydatna wtedy, gdy chcemy sprawdzić numer w HLR. Jest to o tyle wygodne, że rozwiązanie to pozwala na:

  • blokowanie błędnych numerów, dzięki czemu nie eliminuje ryzyko straty czasu na próby połączeń z nimi
  • zwiększenie zasięgu i dodzwanialności prowadzonych kampanii
  • podniesienie skuteczności konsultantów

Dane te mogą być przydatne zarówno podczas zestawiania, jak i obsługi połączeń. Do współpracy z HLR przystosowanych jest wiele elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dowiedz się więcej na temat nowoczesnych technik sprzedaży.