Policjanci chcą podwyżki

7 października 2008 2 przez

Żądamy podwyżki, satysfakcjonuje nas kwota 700 złotych brutto – tak w skrócie brzmi najistotniejsza rezolucja IV Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Związkowcy od wczoraj obradują w Polańczyku.

Stutysięczną rzeszę policjantów wspiera w codziennej służbie niemal 25 tysięcy pracowników Policji. Bez nich nasza formacja nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować. Pracownicy Policji są trzonem służby wspomagającej, czyli takich pionów jak informatyka, łączność, transport, zaopatrzenie, obsługa kancelaryjna i biurowa. Nasi rusznikarze, mechanicy, technicy to często bardzo wysokiej klasy specjaliści.

Uposażenia pracowników Policji są wyraźnie niższe niż zarobki policjantów. I właśnie rozwiązaniu tego najpilniejszego problemu – problemu płacowego – w dużej mierze poświęcili zjazdowe dyskusje delegaci w Polańczyku. W ośrodku wypoczynkowym Jawor obradowali przedstawiciele NSZZ Pracowników Policji, największego związku zawodowego pracowników Policji. NSZZ PP zrzesza niemal 9 tysięcy członków.

Delegaci podkreślali swoistą marginalizację pracowników Policji – ich zdaniem, wiele uwagi poświęca się problemom płacowym policjantów, ich roli i potrzeb publicznie się niemal nie dostrzega.

Związkowcy wypracowali jasne stanowisko – domagają się podwyżki w kwocie 700 złotych brutto. Jeśli odpowiedź będzie dla pracowników niekorzystna, wejdą w spór zbiorowy z pracodawcą. Nie wykluczają rozmaitych form protestu.

Zjazd, który jest jednocześnie zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, wybrał władze na kolejną kadencję. Przewodniczącym Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ PP po raz piąty z rzędu został Michał Ćwieka. Zastępcą przewodniczącego delegaci wybrali Małgorzatę Lewicką, przewodniczącą Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ PP.

Gośćmi delegatów byli m. in. młodszy inspektor Jan Gaładyk, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, inspektor Jan Zając, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Info: podkarpacka.policja.gov.pl

News odzyskany z archiwalnej wersji.